Hoppa till sidans innehåll

Regler


Regler för NFF-cupen

Allmänt

Spelarens utrustning: Skor för inomhusbruk utan dobbar eller sula som inte kan  färga golvet skall användas. Benskydd är obligatoriskt, spelare som bryter mot detta utvisas två minuter.

Laguppställning: Skall inlämnas till matchsekretariatet före första matchen och skall innehålla samtliga spelare med födelse- och tröjnummer.

Representation: En spelare får inte representera annan förening än den hon är registrerad för. Max en överårig per match (ett år äldre)

Boll: Futsalboll används i samtliga matcher.

Nedanstående futsalregler gäller under cupen dock med följande undantag:

Undantagen som gäller för alla klasserna:
Speltid minst 1*15 minuter (1*18 min el 1*20 min för de äldre, mer detaljerat kommer per åldersgrupp tillsammans med spelschema)
Ingen timeout är tillåten
Antalet ackumulerade regelbrott, 3 istället för 5 vid speltid 1x15 min (4 vid speltid 1x18 min, 5 vid speltid 1*20 min)

Antal avbytare är obegränsat (för diplom & medaljer: 15 st per lag)

Knickers eller långa byxor är tillåtna. 

Gruppspelet med 4- eller 5-lagsgrupper där alla möter alla. Gruppsegrare är det lag som erhållit flest poäng. I händelse av att flera lag har samma poäng avgörs tabellen genom:             

 1. Målskillnad
 2. Flest gjorda mål
 3. Inbördes möte
 4. Lottning

Slutspel

Vid lika resultat vid ordinarie matchtids utgång förlängs matchen med 5 minuter. OBS! Förlängningen spelas med 1 spelare mindre. Endast ett kort avbrott för att ta ut en spelare. Första målet är avgörande. Vid lika resultat efter förlängning sker straffsparksläggning (3 straffar), därefter en efter en.

Mål vid slutsignal

Om mål görs precis i samband med slutsignal gäller: om det målgörande skottet/nicken påbörjats innan slutsignal skall mål dömas

Framställan (protest)

Framställan på andra omständigheter än domarens beslut och bedömningar ska lämnas skriftligen till sekretariatet senast 15 minuter efter avslutad match. Avgiften för framställan är 500 kr som betalas direkt vid inlämnande av framställan men som återfås vid godkänd framställan

KORTVERSION AV FUTSALREGLER 

Regel 3 – Antal spelare 

Bytesområdet är endast 5 meter långt. Där SKA alla byten ske. Den spelare som är på spelplanen lämnar planen och passerar sidlinjen därefter träder avbytaren in.Felaktigt byte = de felande spelarna varnas. 

Regel 4 - Spelarnas utrustning 

En spelare får inte använda någon utrustning som kan skada honom själv eller andra spelare. Detta inkluderar ALLA slags smycken. Felaktig utrustning = varning 

 

Regel 9 - Start och återupptagande av spelet 

Avspark tillvägagångssätt

 • Spelarna i det lag som inte gör      avsparken är MINST 3 meter från bollen tills bollen rör sig.
 • Bollen spelas FRAMÅT.      OBS!!!!!!!

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande 

Direkt frispark:

 • Sparkar eller försöker sparka      en motståndare;
 • Fäller eller försöker att fälla      en motståndare;
 • Hoppar mot en motspelare;
 • Angriper en motspelare, även      med skuldran;
 • Slår eller försöker slå en      motspelare;
 • Knuffar en motspelare;

En direkt frispark tilldöms också motståndarlaget om en spelare begår någon av följande fem regelbrott:

 • Håller fast en motspelare;
 • Spottar på en motspelare;
 • Glider i ett försök att spela      bollen när den spelas eller försöker spelas av en motspelare      (glidtackling), med undantag av målvakten i hans eget straffområde under      förutsättning att han inte spelar på ett oaktsamt eller vårdslöst sätt      eller använder överdriven kraft;
 • Träffar motspelaren innan      bollen vid försök att vinna bollen;
 • Avsiktligt berör bollen med      händerna, med undantag av målvakten innanför hans eget straffområde.

Ovanstående förseelser är ackumulerade regelbrott.  

Indirekt frispark om målvakten begår något av följande regelbrott:

 • Efter att ha satt bollen i      spel, får tillbaka den från en medspelare utan att bollen dessförinnan      blivit spelad eller vidrörd av en motspelare;
 • Vidrör bollen med händerna      efter att den blivit avsiktligt sparkad till honom av en medspelare;
 • Vidrör bollen med händerna      efter att ha fått den direkt från en inspark utförd av en medspelare;
 • Har bollen under kontroll med      händerna i mer än fyra sekunder innan han släpper den.

En indirekt frispark tilldöms också motståndarlaget från den plats förseelsen begicks, om enligt domarens uppfattning, en spelare:

 • Spelar på ett farligt sätt;
 • Avsiktligt hindrar en motspelares      förflyttning när bollen inte spelas;
 • Förhindrar målvakten från att      spela ut bollen med händerna. 

 

Regel 14 - Ackumulerade regelbrott

De regelbrott som bestraffas med direkt frispark enligt Regel 12.

De första tre ackumulerade regelbrotten begångna av respektive lag under matchen ska noteras i matchprotokollet. 

Läge för frispark 

För de tre första ackumulerade regelbrotten registrerade för respektive lag under matchen.

 • Spelarna i motståndarlaget får      formera en mur som försvar vi frispark.
 • Alla motspelare måste vara      minst 5 meter från bollen till dess att den är i spel.

Med början från det fjärde ackumulerade regelbrottet som registreras för respektive lag under matchen:

 • Spelarna i motståndarlaget får      inte formera en mur som försvar vid frispark.
 • Spelaren som lägger frisparken      måste vara tydligt identifierad.
 • Målvakten måste vara i sitt      straffområde och minst 5 meter från bollen
 • Alla andra spelare måste      befinna sig utanför straff området och bakom en tänkt linje som går genom      bollen och är parallell med mållinjen. De måste var 5 meter från bollen      och får inte hindra spelaren som lägger frisparken. Ingen spelare får      överskrida denna tänkta linje till dess att bollen blivit vidrörd eller      spelats.

Tillvägagångssätt (för det fjärde och därpå följande ackumulerade regelbrott)

 • Spelaren som lägger frisparken      måste sparka bollen med avsikt att göra mål och får inte passa bollen till      någon annan spelare.
 • När frisparken lagts, får ingen      spelare vidröra bollen förrän innan den vidrörts av målvakten eller      studsat från målstolpen eller ribban, eller har lämnat planen.
 • Om en spelare begår lagets      fjärde regelbrott, på motståndarlagets planhalva eller på sin egen      planhalva framför en tänkt linje som går genom den yttre straffpunkten 10      meter från mållinjen och är parallell med mittlinjen, ska frisparken      läggas från den yttre straffpunkten.
 • Om en spelare begår lagets      fjärde regelbrott på sin egen planhalva mellan 10 m-linjen och mållinjen,      får laget som fått frisparken välja om de vill lägga frisparken från den      yttre straffpunkten eller från den plats regelbrottet begicks.

Tidstillägg ska göras för att möjliggöra en frispark att läggas vid slutet av varje halvlek eller slutet av förlängningsperioder.

 

Om matchen fortsätter till förlängning ska alla regelbrott från matchen fortsätta att ackumuleras under förlängningen. 

Regel 16 - Inspark 

Mål kan inte göras direkt på inspark. 

Bollen:

 • Måste ligga still på sidlinjen. 

Spelaren som utför insparken:

 • Har någon del av fötterna antingen      på sidlinjen eller på marken utanför sidlinjen när bollen sparkas. 

Spelarna i det försvarande laget:

 • Måste vara minst 5 meter från      bollen. 

Tillvägagångssätt

 • Spelaren som utför insparken      måste göra det inom 4 sekunder efter att han fått bollen. 

Regel 17 - Målkast 

Målkast är ett sätt att återuppta spelet.

Mål kan inte göras direkt på målkast. 

Tillvägagångssätt

 • Bollen ska kastas från valfri      plats inom straffområdet av målvakten i det försvarande laget.
 • Motståndarna måste stanna      utanför straffområdet till dess bollen är i spel.
 • Målvakten får inte spela bollen      en andra gång förrän den spelats av en motståndare.
 • Bollen är i spel när den      kastats utanför straffområdet


 För ytterligare fördjupning i futsalregler se SvFF:s hemsida


Uppdaterad: 2017-01-15 17:54
Skribent: NFF
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Norsborgs FF - Fotboll
Box 99
14501 Norsborg

Kontakt:
Tel: 073-3337504
E-post: This is a mailto link

Se all info